D

Dzikie zwierzęta na Islandii to głównie ptaki. Ssaków praktycznie nie ma, z wyjątkiem fok oraz lisa polarnego, który przywędrował z Grenlandii podczas zlodowacenia.

Stałymi gośćmi wyspy są ptaki, w tym typowe gatunki występujące tylko w tundrze lub okolicach koła podbiegunowego. Znajdziemy tu również jedyną w Europie kolonię kaczki Kamieniuszki. Oprócz tego maskonury, gęsi wszelkiego rodzaju, wydrzyki, alki, ostrygojady czy w okolicach lodowców pardwy górskie. W okolicach rozlewisk, wrzosowisk i płaskich pól lawy znajdziemy siewkowce, takie jak kuliki czy krwawodzioby.

Zapraszam do galerii zwierząt Islandii