N

Norwegia jest tak rozległym krajem, że czasami trudno oddać jej ogrom nawet najszerszym obiektywem szerokokątnym. Dlatego niektóre krajobrazy fotografuję szczegółowo a zdjęcia łączę w panoramy – zapraszam do podziwiania Norwegii na szeroko.