Oczy


To zdjęcie pt. „Oczy” zdobyło I miejsce w dorocznym konkursie Okręgu Mazowieckiego Związku Polskich Fotografów Przyrody.